Jag önskar spendera mindre tid på min företagsekonomi och mer på utveckling

Räcker inte tiden till?

Vi vet att tiden är värdefull och inte alltid räcker till. Ofta sitter man om kvällarna bara för att hinna bli klar med allt pappersarbete. Ekonomieffekt hjälper därför småföretagare, att istället för pappersarbete, lägga tiden på mer intäktsdrivande arbete. Då skapas effektivitet och man optimerar sina resultat.

Vid vårt samarbete lägger vi stor vikt vid att du som företagare blir insatta i din ekonomi, oavsett vad ni behöver hjälp med. Våra digitala tjänster är ett första steg till den fulla kontrollen där tiden inte längre bli ett hinder. Utöver våra digitala tjänster träffar vi våra kunder kontinuerligt för rådgivning, där vi tillsammans tittar på handlingsalternativ för er verksamhet.

Vi jobbar helt enkelt lite annorlunda!

Med ekonomieffekt ökar friti…friheten!

Redovisningsarbetet

Om det så gäller löpande bokföring, lönehantering, bokslut eller deklarationer kan vi hjälpa er att frigöra mer tid. Det gäller även er som vill ha hjälp med hela det administrativa arbetet.

Affärsutveckling

Affärsutveckling handlar om att hitta nya möjligheter som kan generera större intäkter. Analys, prognos och beskattning är ett led av denna affärsutveckling.

Myndighetskontakter

Branscher är olika och vissa omfattas oftare av myndighetskontakter. Som ombud för er verksamhet kan vi avlasta er och säkerställa att rapporter kommer in i tid.

Skatterådgivning

Tillväxt är kärnan för ett långsiktigt företagande. För att öka sin tillväxt är det viktigt att skatteplanera smart. Vi hjälper dig att göra rätt avvägningar, betala rätt skatt och ta ut rätt lön.

Ekonomieffekt erbjuder kostnadseffektiva lösningar

Få rätt effekt på din ekonomi redan idag!

Rådgivning Online