Jag önskar spendera mindre tid på min företagsekonomi och mer på utveckling

Räcker inte tiden till?

Vi vet att tiden är värdefull och inte alltid räcker till. Ofta sitter man om kvällarna bara för att hinna bli klar med allt pappersarbete.

Ekonomieffekt hjälper därför småföretagare att frigöra tid så att ni kan driva ert företag effektivt och generera intäkter. Vi lägger stor vikt vid att ni om företagare ska vara insatt och uppdaterade. Med våra digitala tjänster får ni tillgång till ett komplett och smidigt system för goda rutiner i all hantering av ekonomin. Utöver detta har vi regelbundna möten för rådgivning där vi tillsammans går igenom strategier och alternativa lösningar för verksamheten. Med Ekonomieffekt får du helt enkelt tillgång till en stor verktygslåda i kombination med personligt engagemang!

 

Med ekonomieffekt ökar friti…friheten!

Redovisningsarbetet

Om det så gäller löpande bokföring, lönehantering, bokslut eller deklarationer kan vi hjälpa er att frigöra mer tid. Det gäller även er som vill ha hjälp med hela det administrativa arbetet.

Affärsutveckling

Affärsutveckling handlar om att hitta nya möjligheter som kan generera större intäkter. Analys, prognos och beskattning är ett led av denna affärsutveckling.

Myndighetskontakter

Branscher är olika och vissa omfattas oftare av myndighetskontakter än andra. Som ombud för er verksamhet kan vi avlasta er och säkerställa att rapporter kommer in i tid.

Skatterådgivning

Tillväxt är kärnan för ett långsiktigt företagande. För att öka sin tillväxt är det viktigt att skatteplanera smart. Vi hjälper er att göra rätt avvägningar, betala rätt skatt och ta ut rätt lön.

Ekonomieffekt erbjuder kostnadseffektiva lösningar

Vill ni ha ett prisförslag?

Årsomsättning (mkr)

Antal anställda

Antal verifikationer på månad

0416-58 88 88

info@ekonomieffekt.se

Rådgivning online

Följ oss