Våra priser

Fast eller löpande pris?

För alla verksamheter är det viktigt att hålla koll på sina kostnader och framförallt veta vad man betalar för. Vi erbjuder därför våra kunder ett fast pris varje månad, där alla delar av redovisningsarbetet ingår. 

Om inget av våra prisexempel passar just er verksamhet, kontakta oss så tar vi fram ett förslag utifrån era förutsättningar.

Prisförslag

Liten

1595

kr/månad

Företag med en årsomsättning upp till 1 miljon, upp till två anställda och upp till 20 verifikationer per månad:

Löpande bokföring

Lönehantering

Rapportering av moms- & arbetsgivaravgifter

Bokslut/Årsredovisning

Inkomstdeklaration

Komplett bokföring och redovisning

Mellan

3995

kr/månad

Företag med en årsomsättning upp till 5 miljoner, upp till 5 anställda och upp till 50 verifikationer per månad:

Löpande bokföring

Lönehantering

Rapportering av moms- & arbetsgivaravgifter

Bokslut/Årsredovisning

Inkomstdeklaration

Komplett bokföring och redovisning

Stor

5995

kr/månad

Företag med en årsomsättning upp till 10 miljoner, upp till 10 anställda och upp till 150 verifikationer per månad:

Löpande bokföring

Lönehantering

Rapportering av moms- & arbetsgivaravgifter

Bokslut/Årsredovisning

Inkomstdeklaration

Komplett bokföring och redovisning

Vill ni ha ett prisförslag?

Årsomsättning (mkr)

Antal anställda

Antal verifikationer på månad

0416-58 88 88

info@ekonomieffekt.se

Rådgivning online

Följ oss