Jag känner mig orolig för alla regler som jag måste veta och alla dokument som måste skicka in

Är ni nyföretagare?

Att starta företag är väldigt enkelt, det gör ni snabbt på verksamt.se. Men för att kunna driva företaget med lönsamhet är det viktigt att ha en plan. Genom att göra en affärsplan säkerställer ni att er företagsstart blir så bra och trygg som möjligt. 

Vi vet att en företagsstart i många fall kan kännas som en mur. Lagar, regler, ansökningar, registreringar och allt annat som ska hanteras. Vart vänder man sig, hur gör man och i vilken ordning skall det göras? Det är frågor som alla företagare måste sätta sig in i och ta ställning till. Vi vet att det tar tid och kan kännas snårigt. Det är därför vi finns där. Tillsammans med dig tar vi ditt företag från idé till verklighet. 

 

Låt oss hjälpa er med ekonomin!

N

Redovisa rätt

Bokföring är en central och återkommande del i företagets ekonomi. Era intäkter och kostnader men också tillgångar och skulder ska redovisas och presenteras.

Bokslut & årsredovisning

Efter räkenskapsårets slut är det dags för bokslut och i många fall en årsredovisning. 

Deklarationer

När er bokföring och redovisning väl är korrekt utförd kan vi hjälpa till med er deklaration. Det kan exempelvis vara moms- och arbetsgivardeklaration eller en inkomstdeklaration.

Rådgivning & utbildning

Navet i företaget är ekonomin, att därför löpande ha koll på sina siffror utmärker en framgångsrik företagare. Som bollplank vägleder vi er.

Ekonomieffekt erbjuder kostnadseffektiva lösningar

Vill ni ha ett prisförslag?

Årsomsättning (mkr)

Antal anställda

Antal verifikationer på månad

0416-58 88 88

info@ekonomieffekt.se

Rådgivning online

Följ oss