Jag behöver veta hur jag bäst utnyttjar mina ekonomiska resurser för att växa

Dags att växa?

Att förstår sina siffror är a och o. Ekonomin är navet i varje företag och att löpande ha koll på bokföringen utmärker en framgångsrik företagare. Som företagare ställs man också ofta inför viktiga vägval. Hur ska man tänka vid en expansion, när vinsterna ökar eller när nya regler träder i kraft?

Vissa beslut är enkla och självklara, andra kan behöva mer djupgående analyser och förberedelser. Som en del av ditt team kan vi ge er rådgivning kring bl. a. skatter, avtal eller andra frågor som rör er verksamhet. 

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Få rådgivning med effekt!

Affärsutveckling

Affärsutveckling handlar om att hitta nya möjligheter som kan generera större intäkter. Analys, prognos och beskattning är ett led i denna affärsutveckling.

Skatterådgivning

Tillväxt är kärnan för ett långsiktigt företagande. För att öka sin tillväxt är det viktigt att skatteplanera smart. Vi hjälper er att göra rätt avvägningar, betala rätt skatt och ta ut rätt lön.

Ekonomieffekt erbjuder kostnadseffektiva lösningar

Vill ni ha ett prisförslag?

Årsomsättning (mkr)

Antal anställda

Antal verifikationer på månad

0416-58 88 88

info@ekonomieffekt.se

Rådgivning online

Följ oss