Nu kan du lämna din deklaration!  

Nu har Skatteverkets E-tjänst för inlämning av årets inkomstdeklarationen öppnat. Om du söker råd om potentiella avdrag, här är en länk till en artikel av Jan-Åke Jernham, skatteexpert vid Skattehuset i Göteborg.

FORA - månadsvis rapportering

Från 2024 ändras kraven för rapportering av löner till FORA, från årlig till månadsvis inlämning. Det innebär att information om anställdas löner för varje månad ska skickas in senast sista dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden. Till exempel ska löner för mars rapporteras senast den 30 april. För januari och februari görs ett undantag, där rapporteringen ska vara klar senast den 31 mars.

Med denna uppdatering måste alla anställda, oavsett ålder, rapporteras, och det krävs att person- eller samordningsnummer anges vid rapportering. För mer information, besök FORAs webbplats.

Skulle ditt företag behöva stöd med den månadsvida rapporteringsprocessen, är du välkommen att kontakta oss för rådgivning.tehuset i Göteborg.

Är du ägare av ett fåmansbolag ska du lämna en K10 blankett varje år! 

Om du äger aktier i ett fåmansaktiebolag, är det viktigt att årligen fylla i och skicka in en K10-blankett tillsammans med din deklaration. Många företagare tycker att det är en krånglig process att förbereda K10, vilket inte är konstigt med tanke på dess komplexa beräkningar och detaljerade regelverk. Dock kan noggrannheten i att korrekt fylla i blanketten ge betydande ekonomiska fördelar.

För att avgöra om du behöver lämna in en K10-blankett måste du först bedöma om ditt bolag klassificeras som ett fåmansaktiebolag. Detta baseras på ägandeförhållandena; ett bolag betraktas som ett fåmansbolag om fyra eller färre ägare direkt eller indirekt kontrollerar mer än 50% av rösterna, och du eller någon närstående aktivt deltar i verksamheten. Närstående räknas samman som en enhet, vilket betyder att även större bolag kan räknas som fåmansaktiebolag och därmed omfattas av särskilda skatteregler, kända som 3:12-reglerna.

Som aktieägare i ett sådant bolag ska du varje år beräkna ditt gränsbelopp, vilket är det belopp du kan ta ut i utdelning eller realisera i kapitalvinst till en lägre skattesats på 20 procent. Belopp som överstiger detta gränsbelopp beskattas som inkomst av tjänst. För stora utdelningar eller kapitalvinster finns dessutom en ytterligare skiktgräns, där inkomster över ungefär 6 miljoner kronor beskattas till 30 procent.

Behöver du hjälp med din K10:a? Kontakta din rådgivare!