Skatteverket har för andra gången i år höjt basräntan, från 3,75% till 5% från och med 1 augusti 2023. Senaste höjningen var 1 februari 2023. Räntan på skattekontot knyts till basräntan och höjningen innebär därför höjda räntor på kvarskatt och anstånd med betalning av skatter och avgifter samt intäktsränta på skattekontot. Höjningen av basräntan innebär följande räntenivåer på skattekontot (den förra räntan inom parentes): • Låg kostnadsränta 5% (3,75%) • Hög kostnadsränta 20% (18,75%) • Intäktsränta 2,25% (1,6875%). Basräntan beräknas till 125% av den genomsnittliga säljräntan på sexmånaders statsskuldväxlar. Basräntan kan som lägst vara 1,25%.