Här kommer lite skattenyheter.

Ingen återbetalning av elstödet till enskilda näringsidkare

Återbetalning av elstödet för privatpersoner som bedriver näringsverksamhet och har samma elmätare för hushållet och näringsverksamheten har varit på tapeten. Nu meddelar Försäkringskassan dock att du som är enskild näringsidkare och har fått elstödet som privatperson, inte kommer att bli återbetalningsskyldig för det stöd som erhållits.

Enligt Försäkringskassan var de från början medvetna om att stöd kommer att betalats ut till privatpersoner som har samma elmätare för hushållet och sin enskilda firma, men de fokuserade istället på att utbetalningen skulle ske snabbt, smidigt och säkert för att hushållen ska få sina pengar så snart som möjligt.

Försäkringskassan kommer nu istället att tillsammans med Skatteverket (som hanterar utbetalning av elstöd till företag) se till att stödet inte utbetalas två gånger.

Hästbranschen – Skatteverket granskar

Skatteverket har sedan 2019 jobbat för en sundare konkurrens i hästbranschen.
Man har kontrollerat olika sorters hästföretag, t ex ridskolor, stall som säljer hästar och tränare. Från hösten 2021 och under hela 2022 har man haft fokus på hovslagare. Förutom kontroller, så har man också satsat mycket på informationsinsatser.

Men kontrollerna har visat på en bransch där det finns en hel del övrigt att önska när det gäller att redovisa intäkter, inte göra avdrag för privata kostnader och att sköta bokföringen.

Kontrollen omfattar 245 utredningar varav 72 hovslagare. När nästan alla utredningar är avslutade har 82% av hovslagarna och 71% av övriga aktörer fått ändrad skatt. Skatteverket hittade 26 aktörer (10%) där verksamheten var helt oredovisad.

Kontrollerna har gett ca 28 miljoner i skatter och avgifter till staten och hittills inneburit 57 brottsanmälningar där bristerna i redovisningen och skatteinbetalningarna var som störst.

Källa: skatteverket.se

Ändrade datum för slutskattebesked

Nytt för i år är att de flesta kommer att få sitt slutskattebesked i juni i stället för augusti som tidigare – även de som inte deklarerar digitalt. Det innebär också att de som får kvarskatt ska betala in den senast 12 september, alltså 90 dagar efter beslutet.

Skulle du ha någon ytterligare fundering är du välkommen att kontakta din rådgivare hos oss.