Från huvudregeln om att kvittning av underskott i en näringsverksamhet inte kan ske mot överskott av en annan näringsverksamhet eller ett annat inkomstslag finns fem undantag. Dessa innebär att avdrag under vissa förutsättningar ska eller får göras mot inkomst av tjänst, näringsverksamhet eller kapital.

Vill du läsa om dessa 5 undantag, gå in på Skatteverkets information

 

Få rätt effekt på din ekonomi redan idag!

Rådgivning Online