Våra tjänster

Ekonomitjänster som ger resultat!

Vi erbjuder ekonomitjänster och helhetslösningar för allt som rör småföretagarens ekonomi och administration. Oavsett om ni är ensamföretagare, har flera anställda, driver enskild firma eller aktiebolag kan vi hjälpa er. Vi anpassar våra tjänster utifrån era behov, önskemål och strategier. Det gör vi till ett pris som understiger affärsnyttan för er verksamhet.

Engagemang, trygghet och rådgivning är tre ord som genomsyrar vårt arbete, men också tre ord som är viktiga för våra kunders långsiktiga företagande.

Redovisning

Att sköta den löpande bokföringen, göra bokslut och att deklarera är sällan det som driver en företagare. Det kräver mycket tid, engagemang och stor kunskap. Vi kan hjälpa ditt företag genom hela processen så du kan fokusera på det som driver dig, din kärnverksamhet.

N

Bokföring

Bokföring är en central och återkommande del i företagets ekonomi. Vi hjälper er att redovisa rätt.

Bokslut

Efter räkenskapsårets slut är det dags för bokslut. Vi upprättar era handlingar och tillsammans analyserar vi resultatet.

Deklaration

Varje år ska företaget och du som ägare lämna in era deklarationer. Deklarationerna baseras på bokslutet där man även behöver göra vissa skattemässiga justeringar.

h

Kund- & leverantörsfakturor

Rutiner för in- och utbetalningar skapar god likviditet. Vi hjälper er via vår digitala plattform.

Personal & Löner

Personalen är din viktigaste resurs. Att hinna ta hand om lön och personal är ofta en stor utmaning för många småföretagare.

Myndighetskontakter

Branscher är olika och vissa omfattas oftare av myndighetskontakter. Som ombud för er verksamhet kan vi avlasta er och säkerställa att rapporter kommer in i tid.

Rådgivning

Navet i företaget är ekonomin, att därför löpande ha koll på sina siffror utmärker en framgångsrik företagare. Som företagare ställs man ofta inför viktiga beslut, det är därför viktigt att se potentialen i att utveckla företaget på rätt sätt. Att därför förstå sina siffror tycker vi är a och o. 

Hur ska man då tänka vid en expansion, när vinsterna ökar eller när nya regler träder ikraft?! Som bollplank ger vi er rådgivning kring bl.a. skatter, avtal eller andra frågor som rör er verksamhet. 

Skatterådgivning

Tillväxt är kärnan för ett långsiktigt företagande. För att öka sin tillväxt är det viktigt att skatteplanera smart.

+

Ekonomistyrning

Styra ekonomin gör man lättast med hjälp av sina nyckeltal. Vi tar fram relevant information som hjälper dig att styra ditt företag mot uppsatta mål.

Affärsutveckling

Affärsutveckling handlar om att hitta nya möjligheter som kan generera större intäkter. Analys, prognos och beskattning är ett led av denna affärsutveckling.

Budget, analys & prognos

Vill man arbeta mot uppsatta mål är budget det bästa redskapet. Med hjälp av vår digitala plattform kan du enkelt följa upp din verksamhet med siffror i realtid.

i

Upprätta handlingar

Vi kan hjälpa er att upprätta olika typer av dokument. Det kan exempelvis vara anställningsavtal eller kompanjonavtal.

Utbildning

Vill du lära dig mer om ekonomi och redovisning kan vi vara bollplank och hjälpa dig med utbildning.

Externa tjänster

Hos oss möter kunder och samarbetspartners hög kompetens och stort engagemang. Tillsammans har vi kunnat utveckla våra tjänster och stärka vårt utbud.

Försäkringar för företagare

Att hitta rätt försäkringslösning till minsta möjliga kostnad kan vara svårt. Våra försäkringsmäklare ser till att du och ditt företag blir rätt försäkrat.

Affärsjuridik

I vårt nätverk har vi erfarna jurister som dagligen hjälper företagare i olika affärsrättsliga sammanhang. Tack vare vårt nära samarbete kan vi erbjuda tjänster inom affärsjuridik av högsta kvalitet till riktigt förmånliga priser.

Priser

Löpande bokföring SEK 550/tim
Lönekörning SEK 550/tim
Bokslut/Årsredovisning SEK 600/tim
Skattedeklaration SEK 600/tim
Övrig timtaxa SEK 600/tim
Uppstart Aktiebolag SEK fr. 3000
Uppstart Enskild firma/HB SEK fr. 1500

Få rätt effekt på din ekonomi redan idag!

Rådgivning Online