Du som är anställd kan få många fördelar om du har en generös arbetsgivare Det finns nämligen många skattefria förmåner som en arbetsgivare kan erbjuda sina anställda.

Bäst är förstås om din arbetsgivare ger dig olika skattefria förmåner utöver lönen, utan att begära något löneavdrag. Men även om din arbetsgivare kräver ett kostnadsneutralt så kallat bruttolöneavdrag som villkor för att ge dig en skattefri eller lågt beskattad förmån, är det i regel lönsamt för dig. Att betala för en skattefri förmån med ett för arbetsgivaren kostnadsneutralt bruttolöneavdrag är alltid billigare än att själv köpa samma vara eller tjänst med fullt ut beskattade pengar.

Följande förmåner är exempelvis helt skattefria för anställda och är dessutom avdragsgilla kostnader för arbetsgivaren:

  • Friskvårdsbidrag (max 5 000 kr), gymkort, företagshälsovård, minnesgåva (max 15 000 kr), julgåva (max 450 kr), jubileumsgåva (max 1 350 kr), arbetsredskap, personalvårdsförmåner.

Du som är företagare med eget aktiebolag räknas som anställd och kan låta ditt bolag ge dig samma skattefria förmåner som utomstående anställda kan få. 

Max 450 kr för julklapp till anställda

Arbetsgivare får ge sina anställda en helt skattefri julklapp, men den får inte kosta mer än 450 kr inklusive moms. Gåvan kan bestå av vad som helst, men det får inte vara en gåva i rena pengar.

Om en julklapp till anställda har ett marknadsvärde som är högre än 450 kr är hela gåvan skattepliktig för mottagaren från första kronan. Överskrids beloppet på 450 kr måste arbetsgivaren även betala arbetsgivaravgifter på värdet. Kostnaden för julklappar till anställda är alltid avdragsgill för arbetsgivaren.

Även en företagare som är ensam anställd i sitt aktiebolag får ta emot en skattefri julgåva. Skattefria julgåvor kan även ges till så kallade uppdragstagare, exempelvis ledamöter och suppleanter i ett aktiebolags styrelse.

Du som har enskild firma kan ge dina anställda skattefria julgåvor och göra avdrag för kostnaden i firman, men du får inte avdrag för kostnader för att ge en julgåva till dig själv.

Missa inte skattefria extragåvan på 1 000 kr per anställd/uppdragstagare under 2020

På grund av Coronaläget har riksdagen bestämt att arbetsgivare från 1 juni 2020 och fram till utgången av 2020 får avdrag för inköp av en extra skattefri gåva till varje anställd värd 1 000 kr inklusive moms. Avdragsrätten gäller även gåvor till så kallade uppdragstagare, t ex ledamöter av styrelsen i ett aktiebolag, även om dessa inte får nån lön eller något direkt arvode från bolaget.

Momsen på en gåva som kostar max 1 000 kr inklusive moms är avdragsgill i företaget på sedvanligt sätt.

Den nya extragåvan på ett värde upp till 1 000 kr har samma regler som gäller för sedvanliga skattefria julgåvor. Det innebär t ex att de extra skattefria gåvorna under 2020 måste ges till alla anställda eller åtminstone en stor grupp av anställda, för att de ska vara skattefria. 

De nya skattefria gåvorna får – precis som skattefria julgåvor – heller inte ges i form av pengar eller något som lätt kan växlas till pengar. I övrigt finns det inga begränsningar av vad som kan ges i extragåva. Några klädesplagg, ett antal flaskor vin, en rejäl matkasse eller ett presentkort på något vad som helst som inte kan bytas mot pengar – allt är tillåtet. För arbetsgivare som är momspliktiga blir det dock billigast att ge bort varor/tjänster som beläggs med 25 % i moms. Då blir arbetsgivarens kostnad för en gåva som kostar 1 000 kr i praktiken bara 800 kr, eftersom momsen på gåvan räknas som en avdragsgill ingående moms.

Få rätt effekt på din ekonomi redan idag!