Den 15 november fastställde regeringen inkomstbasbeloppet för år 2019 till 64 400 kronor och inkomstindex till 175,96. Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet för år 2019 är sedan tidigare fastställt till 46 500 kronor respektive 47 400 kronor.
Läs mer om inkomstbasbelopp på regeringen.se »
Läs mer om prisbasbelopp på regeringen.se »

 

Få rätt effekt på din ekonomi redan idag!

Rådgivning Online